Znaczenie dokumentu

gdfgdfgdfgdfgdf

Od września „dokument” zgodnie z Kodeksem Cywilnym to nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Podpis nie jest koniecznym elementem dokumentu. Treść dokumentu może zostać dowolnie ujawniona (np. przez znaki graficzne, dźwięk, obraz), a także utrwalona na dowolnym nośniku (np. papier lub plik) i za pomocą dowolnych środków (pióro, komputer, telefon komórkowy).

Related Posts

Leave us a reply